เครื่องรัดกล่อง เครื่องแพ็คกล่อง สายรัดกล่อง สายรัดพีพี เครื่องมัดกล่อง เครื่องรัดหีบห่อ เครื่องห่อกล่อง เครื่องพันกล่องสินค้า เครื่องผูกสายรัด เครื่องปิดกล่อง เครื่องซีลกล่องสินค้า

Strapping Machine(เครื่องรัดสายกล่อง )

Model:PT-KZ-900L       เครื่องรัดสายกล่อง

Model:PT-KZ-900        เครื่องรัดสายกล่อง

Model:PT-AST-900      เครื่องรัดสายกล่อง แบบอัตโนมัติVisitors: 24,739