หัวชั่งน้ำหนัก 10 หัว สำหรับเครื่องบรรจุ ปริมาตร 1L

Weighing Machine  (เครื่องชั่งหัวบรรจุ)

Model:PT-FLG-20  เครื่องชั่งบรรจุ ใช้สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

Model:PT-XK-6B10-1A  เครื่องชั่งบรรจุออโตเมติก 10 หัวชั่ง ใช้สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและอื่นๆ

Visitors: 16,188