จำหน่ายเครื่องปิดกล่อง ปิดฝากล่องด้วยเทปกาว Carton Sealing Machine ระบบอัตโนมัติ- กึ่งอัตโนมัติ เหมาะกับการนำไปใช้ปิดกล่องที่มีขนาด , เครื่องปิดเทปกาว เครื่องติดเทปกาว, เครื่องปิดกลองกระดาษ

Case sealer Machine  (เครื่องติดเทปกาว กล้องกระดาษ)

Model:PT-FXJ-6050A  เครื่องติดเทปกาว ด้าน ซ้าย-ขวา

Model:PT-FXJ-6050B  เครื่องติดเทปกาว ด้าน บน-ล่าง

 

Visitors: 16,187