เครื่องปิดฉลาก, เครื่องปิดสติ๊กเกอร์, เครื่องแปะฉลาก, เครื่องแปะสติ๊กเกอร์, เครื่องติดฉลาก,เครื่องติดสติ๊กเกอร์,ฉลากขวด,ฉลาก

Label Machine(เครื่องติดฉลาก)

Model:PT-MT-500  เครื่องติดฉลาก สำหรับขวดหรือ บรรจุภัณฑ์ รูปทรงสี่เหลี่ยม  

Model:PT-ZB- 300  เครื่องติดฉลาก แนวนอน 

Model:PT-ZB- 200  เครื่องติดฉลาก สำหรับขวดหรือ บรรจุภัณฑ์ รูปทรงกลม

 

Visitors: 24,737